Zimowisko dla dzieci z klas 1 – 3 dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Libiążu
Termin – 27.01.2020 – 30.01/2-20
Miejsce – SP 4 Libiąż
Godziny – 9.00 – 14.00
Koszt – 25 zł
Organizator: Związek Drużyn w Libiążu i Hufiec Chrzanów
Zgłoszenie od 16.12.2019 – 20.12.2019 w sekretariacie szkoły
Karty zgłoszenia dziecka oddajemy do 11.01.2020 w Hufcu w Chrzanowie – godziny otwarcia Hufca na stronie www.chrzanow.zhp.pl
Wpłaty na zimowisko do 18.01.2020 roku na rachunek bankowy 81 1240 4230 1111 0010 6646 9228 zimowisko Libiąż Imię i nazwisko dziecka
Zapraszają Zdobywcy Świata oraz Pogromcy Ognia