„Luty – Miesiącem Bezpiecznego Internetu. DBI 2020”

Pod tym hasłem przebiegała szkolna akcja profilaktyczna , której celem była promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. W ramach tegorocznych obchodów DBI 2020 zorganizowano:

Klasy I-III

– Lekcje informatyki nt. zagrożeń w Sieci oraz zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Zwrócono  uwagę na rolę użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online oraz wykorzystania Internetu w nauce, a także jako formy twórczej rozrywki.

– Zajęcia profilaktyczne na świetlicy szkolnej nt. „Jak mądrze i bezpiecznie korzystać z Internetu”. Każde dziecko  otrzymało wlepkę potwierdzającą udział w DBI 2020,  a rodzice

Klasy IV-VIII

– Warsztaty profilaktyczne w klasach V nt. „Hejt! Hejtu nie promuję, hejt  banuję, bo reaguję”, zorganizowane przez pedagoga i psychologa szkolnego. Celem zajęć było uświadomienie uczniom  pojęcia hejtu oraz nauka współpracy w grupie i wyrażania własnych opinii z uwzględnieniem poszanowania zdania innych.

– Lekcje wychowawcze w klasach nt. form i przyczyn cyberprzemocy, ochrony przed zagrożeniem oraz  pozytywnych i negatywnych aspektów korzystania z mediów (wykorzystano scenariusze ze stron internetowych, filmiki w Youtube )

– Zajęcia informatyczne nt. zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, przygotowanie plakatu pt. Dzień Bezpiecznego Internetu 2020  oraz lekcje informatyki  pt. „STOP hejtowi !” we wszystkich klasach VI  ( włączenie się w akcję Fundacji Orange – #jestnaswiecej )

– Gazetki informacyjne dla uczniów nt.  „STOP HEJTOWI !”, „ ZASADY Bezpiecznego Internetu”.

Nie zabrakło również działań skierowanych do rodziców np.  wywiadówka profilaktyczna, ulotki    nt. bezpieczeństwa dzieci w Sieci – „10 porad dla rodziców”, informacje nt. przydatnych linków do stron internetowych-  www.dzieckowsieci.pl oraz sieciaki.pl.

Wszystkim Wychowawcom i Nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa uczniów w Internecie w myśl hasła: „Działajmy razem”.