1b poznaje znaki drogowe
Gdy zamierzasz przejść ulicę
1. Na chodniku przystań bokiem.
2. Popatrz w lewo bystrym okiem.
3. Skieruj w prawo wzrok sokoli.
4. Znów na lewo spójrz powoli.
5. Jezdnia wolna – wiec swobodnie mogą
przez nią przejść przechodnie
Każdy uczeń, nawet mały
Zna na pamięć te sygnały
I odróżnia na ulicach
Wszystkie znaki na tablicach. /W. Chotomska/