Była wiosna , wiosna wkoło , nadszedł cudny maj ,🤍♥️

Pełne pieśni każde sioło , świat się zmienił w raj !…

Hej , pamiętny ów dzień chwały –cudny ; „Trzeci Maj” !🤍♥️