Drodzy Rodzice!

?Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 25 marca rozpoczynamy zdalne nauczanie. To sytuacja wyjątkowa dla nas wszystkich, także dla naszych przedszkolaków. Z pewnością trudno wytłumaczyć dzieciom, dlaczego kolejny dzień zostają w domu, nie mogą zobaczyć się z kolegami, koleżankami i swoimi nauczycielami z przedszkola.
?Prawdziwą wartością nauczania jest przecież budowanie relacji: zaufania, wzajemnej sympatii i poczucia bezpieczeństwa. Wierzymy, że wypracowane przez nas rozwiązania pozwolą nam wszystkim przejść przez ten niełatwy okres.
?Zawsze jesteście Państwo dla nas ogromnym wsparciem i razem tworzymy naszą przedszkolną rzeczywistość. Jesteśmy zatem pewne, że i teraz tak będzie!

?Organizacja wychowania przedszkolnego
Zgodnie z rozporządzeniem MEN w przypadku przedszkoli rolą nauczycieli jest informować rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

?W naszym przedszkolu postanowiliśmy każdy dzień tygodnia dedykować nieco innej aktywności.

☑️Poniedziałek – „Słucham i opowiadam” – (zajęcia z mówienia, czytania i pisania dla dzieci najstarszych)
☑️Wtorek – „Jestem twórcą” –(zajęcia plastyczne lub techniczne)
☑️Środa – „Matematyczne potyczki” – (zabawy matematyczne)
☑️Czwartek – „Spotkanie z przyrodą” – (zajęcia o tematyce przyrodniczej)
☑️Piątek – „Lubię śpiew, taniec i ruch” – (zajęcia muzyczno – ruchowe)

?Wychowawcy oddziałów będą przygotowywali plan na cały tydzień dla każdej grupy, który będzie dostępny dla rodziców tak, aby móc optymalnie i z uwzględnieniem potrzeb psychofizycznych każdego dziecka zaplanować wspólną zabawę w całym tygodniu.

?Dziękujemy za dotychczasową współpracę, zachęcamy do kontaktu oraz życzymy zdrowia i miłej zabawy 🙂