Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu informuje rodziców dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola w roku szkolnym 2019/2020, że od dnia 6 lutego 2020r. do dnia 12 lutego 2020r. w sekretariacie przyjmowane będą deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Libiążu w roku szkolnym 2020/2021.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami dotyczącymi terminów w postępowaniu rekrutacyjnym dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.