Rodzicu,
🔸Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, przekaż dyrektorowi lub opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
🔸Przyprowadź do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się do ewentualnych zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola.
🔸Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola zmierz dziecku temperaturę.
🔸Nie posyłaj do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
🔸Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
🔸Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
🔸Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
🔸Rodzic nie wchodzi z dzieckiem do przedszkola. Dziecko jest odbierane przez personel przedszkola przy drzwiach wejściowych po wcześniejszym zmierzeniu temperatury. Zasada ta dotyczy zarówno przyprowadzania jak i odbierania dziecka z przedszkola.
🔸Szczegółowe procedury dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu zostaną podane rodzicom przed otwarciem przedszkola w dniu 18.05.2020 roku.