🍂🍁🍎Jesień słońcem gładzi sad

,,i owocem słodkim kusi,

gdy na drzewa ześle wiatr.

Owoc spadł, bo upaść musi.

Taka jest jesieni wola:

owoc dojrzał – pora spaść!

Wiatru figle i swawola:

Zbieraj jabłka, zbieraj waść!

Jesień daje zdrowia dar,

i od śliwy, i od gruszy.

Będzie soku wielki gar,

nim do boju zima ruszy”.🍐🍎🍂🐿️