Grupa Misie 🐻 realizowała program ,,Czyste powietrze wokół nas”. Program ma charakter profilaktyczny, a przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi i dymem.