Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola. Nie złożenie deklaracji oznacza rezygnację z uczęszczania do Przedszkola w kolejnym roku szkolnym.