Nadzór nad szkołą podczas kwarantanny

1. Codziennie w dni robocze w godzinach. 8.00- 11.00 w szkole dyżurują sekretarki.

2. Codziennie w dni robocze pracownik obsługi w godzinach 8.00 – 17.00  dokonuje obchodu wszystkich pomieszczeń szkoły.

3. Dyrektor jest w stałym kontakcie z wyznaczonymi do kontaktu pracownikami oraz z nauczycielami.

4. Aby skontaktować się z dyrektorem, należy zadzwonić w wyznaczonych godzinach na nr 326271203 i zostawić swój nr telefonu. Dyrektor niezwłocznie oddzwoni.

5. W pozostałych godzinach proszę kontaktować się poprzez email: sp4int@interia.pl. Dyrektorzy na bieżąco śledzą skrzynkę email.

6. Nauczyciele wysyłają materiały dla uczniów poprzez dziennik elektroniczny. Jeżeli pracują na innych platformach, również informują o tym poprzez dziennik elektroniczny.

7. Na bieżąco śledzimy strony rządowe oraz GIS. Wszelkie informacje wysyłamy nauczycielom.

Przydatne linki do nauczania zdalnego

1) https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje?fbclid=IwAR0RspH1oU0x3zvO32txOUPIJh9rrrfq-xeVC17qw_6Mv1eEyNSv9x0CSlA

2) https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

3)https://nieferie.pl/

4) https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/?fbclid=IwAR2MwErffimXYXRsEIRPkAkS2sdNOknj4QUxIGtZ9Q9wXzYaFxHIvr-lJls

czytaj »

Drodzy Rodzice!

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, iż szkoła w dniach 16-25 marca 2020 r. będzie zamknięta. Przypominamy, że to nie są ferie.
1. Prosimy, aby dzieci pozostały w domach. Decyzja Rządu jest podyktowana tym, by ograniczyć kontakty z innymi.
2. W dniach 16-25 marca 2020 r. kontakt z sekretariatem szkoły w godzinach 8.00-11.00 telefonicznie.
Najpilniejsze sprawy należy załatwiać po wcześniejszym umówieniu tel. 326271203.
3. W tym czasie nauczyciele będą za pomocą Synergii przesyłać uczniom powtórkowe zadania. Nie będziemy wprowadzać nowych treści programowych. Wystawiać ocen.
4. W klasach ósmych skupimy się na przedmiotach egzaminacyjnych.
5. Będziemy również proponować uczniom książki, filmy, portale, z których mogą korzystać.
6. Bardzo prosimy, by zachęcać uczniów do samodzielnej pracy, aby zagospodarować ich czas wolny i rozwijać umiejętności.
7. Prosimy, by śledzić informacje na Synergii oraz na Facebooku.
8. Wszelkie zapytania kierujemy do dyrektora przez e – mail sp4int@interia.pl

Rodzicu!!!

Rodzicu, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze; zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny; jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS; przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny; rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Dyrektor – Alina Bańkowska