Z wizyta u Pana Burmistrza

W dniu 30 stycznia br. o godz. 14.00 trzy uczennice,które reprezentowały Samorząd Uczniowski SP 4 – Milena Sroka, Wiktoria Gut i Julia Wyrobkiewicz wzięły udział w spotkaniu w LCK z Burmistrzem Libiąża Jackiem Latko oraz Zastępcą Burmistrza Hubertem Szumniakiem.Tematem spotkania były oczekiwania i potrzeby uczniów oraz współpraca środowiska szkolnego z gminą.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100044475323666