Święto to przypadające na pierwszy piątek października jest słabo rozpowszechnione. Postanowiliśmy ten fakt zmienić i poinformować wszystkich, że był to wesoły dzień w naszej szkole. Klasowe symbole uśmiechu, kupony z uśmiechem dla uczniów, „żółte buźki” dla nauczycieli, energetyzujące zabawy, tańce na przerwie, foto-budka z uśmiechem…
Warto, by taki radosny nastrój towarzyszył nam w szkole każdego dnia.