Wpłata za obiady SZKOŁA
za m – c GRUDZIEŃ 2021:
pełny obiad 16 dni x 6,50 zł = 104,00 zł
I danie 16 dni x 2,00 zł = 32,00 zł
II danie 16 dni x 4,50 zł = 72,00 zł
Wpłata na obiady za m-c GRUDZIEŃ 2021
do 25 LISTOPADA 2021 r.

Bank PEKAO S.A. NR 73 1240 4155 1111 0010 6067 6138

OBIADY WYDAWANE – PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU
Z INTENDENTKĄ ORAZ POTWIERDZONĄ WPŁATĄ
TEL. (32) 6271203
Rodzice zobowiązani są do zgłaszania nieobecności dziecka na obiedzie
najpóźniej w danym dniu do godz. 8.00.
Tylko w/w zgłoszenie jest podstawą do odliczenia wpłaty na obiad.