Informacje o organizacji roku szkolnego 2019/2020

23.12.19 – 31.12.19 r. zimowa przerwa świąteczna
15.01.20 r. koniec semestru I
27.01 –09.02.2020 r. ferie zimowe
09.04 – 14.04. 2019 r. wiosenna przerwa świąteczna
21,22,23.04.2019 r. egzamin ósmoklasisty
26.06.2020 r. zakończenie roku szkolnego 2019/2020
29.06 – 31.08.2020 r. wakacje

Dni wolne w czasie roku szkolnego 2019/20

21,22,23.04.2019 r. SP (3 dni) egzaminy
02,03.01. 2019 r. SP (2 dni)
12.06.2020 r. SP (1 dzień)