mgr Magdalena Obrzud – zastępca dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu – odpowiedzialna za sprawy związane z funkcjonowaniem Przedszkola.

Kwalifikacje: nauczyciel języka polskiego, logopeda, studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, oligofrenopedagogiki, zarządzania oświatą.

Nauczyciele w roku szkolnym 2020/2021

Grupa I

mgr Sylwia Małek – nauczyciel wychowania przedszkolnego.

mgr Urszula Rybak – nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Grupa II

mgr Katarzyna Poznańska – nauczyciel wychowania przedszkolnego.

mgr Marta Rybak – nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, tyflopedagog.

Grupa III

mgr Krystyna Pawłowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Grupa IV

mgr Karolina Doległo – nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda.

mgr Monika Pitek – nauczyciel wychowania przedszkolnego, surdopedagog, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

mgr Marta Pawela – Pactwa – nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej (SI).

Grupa V

mgr Elżbieta Bolek – nauczyciel wychowania przedszkolnego.

mgr Marlena Polanek – nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog.

Nauczyciele przedmiotów dodatkowych:

Religia – ks. mgr Maciej Medes
Rytmika – mgr Agnieszka Zabawa
Gimnastyka korekcyjna – mgr Ewa Kordecka
Język angielski – mgr Łukasz Barszcz
Logopeda – mgr Karolina Doległo
Psycholog – mgr Olga Kosidowska