mgr Magdalena Obrzud – zastępca dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu – odpowiedzialna za sprawy związane z funkcjonowaniem Przedszkola.

Kwalifikacje: nauczyciel języka polskiego, logopeda, studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, oligofrenopedagogiki, zarządzania oświatą.

Nauczyciele w roku szkolnym 2019/2020

Grupa I

mgr Małgorzata Cebula – nauczyciel wychowania przedszkolnego, kwalifikacje dodatkowe: nauczyciel języka polskiego.
mgr Marta Rybak – nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, kwalifikacje dodatkowe: nauczyciel historii.

Grupa II

mgr Karolina Doległo – nauczyciel wychowania przedszkolnego.
mgr Monika Pitek – nauczyciel wychowania przedszkolnego, surdopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Grupa III

mgr Krystyna Pawłowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Grupa IV

mgr Marzena Spitzer – nauczyciel wychowania przedszkolnego, kwalifikacje dodatkowe: nauczyciel biologii i chemii.
mgr Elżbieta Bolek – nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Grupa V

mgr Marlena Polanek – nauczyciel wychowania przedszkolnego.
mgr Marta Pawela – Pactwa – nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog.

Nauczyciele przedmiotów dodatkowych:

Religia – ks. mgr Maciej Medes
Rytmika – mgr Agnieszka Zabawa
Gimnastyka korekcyjna – mgr Ewa Kordecka
Język angielski – mgr Łukasz Barszcz
Logopeda – mgr Agnieszka Spyt
Psycholog – mgr Olga Kosidowska