Wpłata za obiady  SZKOŁA

za  m – c MARZEC 2021:

  pełny obiad   23 dni x 6,50 zł =  149,50 zł

   I danie       23 dni x 2,00 zł =  46,00 zł

   II danie       23 dni x 4,50 zł =  103,50 zł

Wpłata na obiady za  m-c MARZEC 2021
do 25 LUTEGO 2021 r.

 

Bank PEKAO S.A. NR 73 1240 4155 1111 0010  6067 6138

OBIADY WYDAWANE – PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU
Z INTENDENTKĄ
 ORAZ POTWIERDZONĄ WPŁATĄ

                    TEL. (32) 6271203 

Rodzice zobowiązani są do zgłaszania nieobecności dziecka  na obiedzie
najpóźniej
 w danym dniu do godz. 8.00.
Tylko w/w zgłoszenie jest podstawą do odliczenia wpłaty na obiad.