Rodzice zobowiązani są do zgłaszania nieobecności dziecka  na obiedzie najpóźniej
w danym dniu do godz. 8.00.
Tylko w/w zgłoszenie jest podstawą do odliczenia wpłaty na obiad.