Wpłata za obiady  SZKOŁA

za  m – c PAŹDZIERNIK 2020:

  pełny obiad   22 dni x 5,00 zł =  110,00 zł

   I danie        22 dni x 1,50 zł =  33,00 zł

   II danie       22 dni x 3,50 zł =  77,00 zł

Wpłata na obiady za  m-c PAŹDZIERNIK2020
do 25 WRZEŚNIA 2020 r.

 

Bank PEKAO S.A. NR 73 1240 4155 1111 0010  6067 6138

OBIADY WYDAWANE – PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU
Z INTENDENTKĄ
 ORAZ POTWIERDZONĄ WPŁATĄ

                    TEL. (32) 6271203 

Rodzice zobowiązani są do zgłaszania nieobecności dziecka  na obiedzie
najpóźniej
 w danym dniu do godz. 8.00.
Tylko w/w zgłoszenie jest podstawą do odliczenia wpłaty na obiad.