Wpłata za obiady  SZKOŁA

za  m – c LUTY 2020:

  pełny obiad 15 dni x 5,00 zł =  75,00 zł

   I danie        15 dni x 1,50 zł =  22,50 zł

   II danie       15 dni x 3,50 zł =  52,50 zł

Wpłata na obiady za  m-c LUTY 2020
do 25 STYCZNIA 2020 r.

 

Bank PEKAO S.A. NR 73 1240 4155 1111 0010  6067 6138

OBIADY WYDAWANE – PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU
Z INTENDENTKĄ
 ORAZ POTWIERDZONĄ WPŁATĄ

                    TEL.(32) 6271203 

Rodzice zobowiązani są do zgłaszania nieobecności dziecka  na obiedzie
najpóźniej
 w danym dniu do godz. 8.00.
Tylko w/w zgłoszenie jest podstawą do odliczenia wpłaty na obiad.