^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów
 klas 1 – 8 (egzaminy gimnazjalne)
10.04.2019 r.
11.04.2019 r.
12.04.2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów
klas 1 – 7 oraz kl. 3 Gim (egzaminy ósmoklasisty)
15.04.2019 r.
16.04.2019 r.
17.04.2019 r.

Przerwa świąteczna
18 – 23.04.2019 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
02.05.2019 r.

Świetlica i obiady w przerwach egzaminacyjnych bez zmian.