^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Wpłaty na obiady KWIECIEŃ

Wpłata za obiad

za  m-c KWIECIEŃ 2018:

pełny obiad  19 dni x 5,00 zł =  95,00zł

I danie          19 dni x 1,50 zł =  28,50zł

II danie          19 dni x 3,50 zł =  66,50zł

Wpłata na obiady za  m-c KWIECIEŃ 2018 
do 25 MARCA 2018r.

Bank PEKAO S.A. NR 73 1240 4155 1111 0010  6067 6138

OBIADY WYDAWANE – PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z INTENDENTKĄ

ORAZ POTWIERDZONĄ WPŁATĄ

TEL. (32) 6271203
Rodzice zobowiązani są do zgłaszania nieobecności dziecka  na obiedzie najpóźniej
w danym dniu do godz. 8.00.  Tylko w/w zgłoszenie jest podstawą
do odliczenia wpłaty na obiad.

W dniach 18, 19, 20 kwietnia 2018 r. – egzaminy gimnazjalne (dni wolne od zajęć dydaktycznych, świetlica czynna) – obiady bez zmian.