^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 fotoreportaż

403 uczniów w 20 oddziałach rozpoczęło dziś naukę
 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi
 w Libiążu

       Obraz może zawierać: 17 osób, ludzie stoją


Obraz może zawierać: 16 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i w budynku  
Obraz może zawierać: 22 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją        

Obraz może zawierać: 19 osób, ludzie stoją

Obraz może zawierać: 17 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją

Obraz może zawierać: 15 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją

Obraz może zawierać: 13 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją

Obraz może zawierać: 12 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, buty i w budynkuObraz może zawierać: 16 osób, ludzie stoją i buty

Obraz może zawierać: 14 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i buty

Obraz może zawierać: 12 osób, ludzie stoją i dziecko

Obraz może zawierać: 15 osób, ludzie stoją

Obraz może zawierać: 19 osób, ludzie stoją, buty i w budynku

Obraz może zawierać: 15 osób, ludzie stoją, buty, dziecko i w budynku

Obraz może zawierać: 17 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, buty, dziecko i w budynku

Obraz może zawierać: 23 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją

Obraz może zawierać: 4 osoby, ludzie stoją i buty

Obraz może zawierać: 10 osób, ludzie stoją i tłum