^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Otwarcie Przedszkola Samorządowego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu

Dzięki adaptacji skrzydła Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
 powstało nowoczesne
Przedszkole Samorządowe nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu
przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych. 
Już 02 września 115 maluchów rozświetli to miejsce jeszcze bardziej.
Nowoczesne sale zabaw, gabinety terapeutyczne, min. gabinet terapii sensorycznej,
 wyspecjalizowana kadra to wszystko pozwoli  na dbałość wszechstronny
 rozwój dzieci  i stałe podnoszenie jakości pracy przedszkola.
Dziękujemy wszystkim za ogromny trud i zaangażowanie w pracę
nad projektem, realizację projektu przede wszystkim
 Burmistrzowi  Libiąża Jackowi Latko.
Koszt  inwestycji  to ponad 1,4 mln złotych, z czego 861 tyś.
wyniosło dofinansowanie z unijne z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Obraz może zawierać: 7 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i ślub

Obraz może zawierać: 7 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją

Obraz może zawierać: 1 osoba, ekran i w budynku

Obraz może zawierać: 3 osoby

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi, garnitur i w budynku

Obraz może zawierać: 7 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, buty i w budynku

Obraz może zawierać: tabela i w budynku

Obraz może zawierać: tabela i w budynku

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Obraz może zawierać: tabela i w budynku

Obraz może zawierać: 12 osób, uśmiechnięci ludzie, ślub i w budynku

Obraz może zawierać: roślina i kwiat

Obraz może zawierać: w budynku

Obraz może zawierać: w budynku

Obraz może zawierać: w budynku