^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Egzamin gimnazjalny - dzień drugi

Obraz może zawierać: 9 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i w budynku

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, boisko do koszykówki, tabela i w budynku

Egzamin gimnazjalny część druga - matematyczno-przyrodnicza
z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie siedzą, boisko do koszykówki, tabela i w budynku

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie siedzą i boisko do koszykówki