^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Wpłaty na obiady GRUDZIEŃ

Wpłata za obiad

za  m-c  GRUDZIEŃ  2017:

pełny obiad  16 dni x 5,00 zł = 80,00zł

I danie         16 dni x 1,50 zł =   24,00zł

II danie        16 dni x 3,50 zł =  56,00zł

Wpłata na obiady za  m - c GRUDZIEŃ 2017 
do 25 LISTOPADA 2017 r.

PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY,

 Brak wpłaty w w/w terminie będzie traktowany jako rezygnacja

z obiadów w GRUDNIU.

Wpłata po terminie zostanie przeniesiona na GRUDZIEŃ.

Bank PEKAO S.A. NR 73 1240 4155 1111 0010  6067 6138

OBIADY WYDAWANE – PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z INTENDENTKĄ

 

ORAZ POTWIERDZONĄ WPŁATĄ 

Telefon (32) 6271203