^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Wpłaty za obiad WRZESIEŃ

Wpłata za obiad

za  m-c WRZESIEŃ 2018:

pełny obiad  19 dni x 5,00 zł =  95,00 zł

I danie          19 dni x 1,50 zł =  28,50 zł

II danie          19 dni x 3,50 zł =  66,50 zł

Wpłata na obiady za  m-c WRZESIEŃ 2018 
do 5 WRZEŚNIA 2018r. 
Obiad bedzie wydawany od dnia 04.09.2018r. (wtorek)

Bank PEKAO S.A. NR 73 1240 4155 1111 0010  6067 6138

OBIADY WYDAWANE – PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z INTENDENTKĄ

ORAZ POTWIERDZONĄ WPŁATĄ

TEL. (32) 6271203 
Rodzice zobowiązani są do zgłaszania nieobecności dziecka  na obiedzie najpóźniej 
w danym dniu do godz. 8.00.  Tylko w/w zgłoszenie jest podstawą do odliczenia
wpłaty na obiad.