^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Nieobecność na obiedzie

Uwaga !

 

Rodzice zobowiązani są do zgłaszania nieobecności dziecka
  na obiedzie najpóźniej w danym dniu do godz. 8.00.
Tylko w/w zgłoszenie jest podstawą do odliczenia wpłaty na obiad.