^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Wpłaty na obiady PAŹDZIERNIK

 Wpłata za obiad

za  m-c  LISTOPAD  2017:

pełny obiad  21 dni x 5,00 zł = 105,00zł

I danie         21 dni x 1,50 zł =   31,50zł

II danie        22 dni x 3,50 zł =   73,50zł

Wpłata na obiady za  m-c LISTOPAD 2017 
do 25 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY,

 Brak wpłaty w w/w terminie będzie traktowany jako rezygnacja

z obiadów w październiku.

Wpłata po terminie zostanie przeniesiona na listopad.

Bank PEKAO S.A. NR 73 1240 4155 1111 0010  6067 6138

OBIADY WYDAWANE – PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z INTENDENTKĄ

 

ORAZ POTWIERDZONĄ WPŁATĄ
Telefon (32) 6271203