^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Wpłaty na obiady CZERWIEC 2019

Wpłata za obiad

za  m-c CZERWIEC 2019:

  pełny obiad    12 dni x 5,00 zł = 60,00 zł

   I danie          12 dni x 1,50 zł = 18,00 zł

II danie            12 dni x 3,50 zł = 42,00 zł

Wpłata na obiady za  m-c CZEWRIEC 2019 
do 25 maja 2019r. 

Bank PEKAO S.A. NR 73 1240 4155 1111 0010  6067 6138

OBIADY WYDAWANE – PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU
Z INTENDENTKĄ
 ORAZ POTWIERDZONĄ WPŁATĄ

                    TEL.(32) 6271203 

Rodzice zobowiązani są do zgłaszania nieobecności dziecka  na obiedzie
 najpóźniej
 w danym dniu do godz. 8.00.  
Tylko w/w zgłoszenie jest podstawą do odliczenia wpłaty na obiad.