^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Wpłaty na obiady PAŹDZIERNIK 2019 SZKOŁA

 

Wpłata za obiad

za  m-c PAŹDZIERNIK 2019:

  pełny obiad    23 dni x 5,00 zł = 115,00 zł

   I danie          23 dni x 1,50 zł =   34,50 zł

   II danie         23 dni x 3,50 zł =   80,50 zł

Wpłata na obiady za  m-c PAŹDZIERNIK 2019 
do 25 WRZEŚNIA 2019r. 

Bank PEKAO S.A. NR 73 1240 4155 1111 0010  6067 6138

OBIADY WYDAWANE – PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU 
Z INTENDENTKĄ
 ORAZ POTWIERDZONĄ WPŁATĄ

                    TEL.(32) 6271203 

Rodzice zobowiązani są do zgłaszania nieobecności dziecka  na obiedzie
 najpóźniej
 w danym dniu do godz. 8.00.  
Tylko w/w zgłoszenie jest podstawą do odliczenia wpłaty na obiad.

14 października - dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów, 
obiad i świetlica bez zmian.